jacket Gir svea laveste Prissøk jakke pris deg U8dtdqw
Uk Skechers Sko Skechers Amazon Un6pxq Sko CqxBtggzw
Sportssko Inov 2017 Herre FASTLIFT 8

Melding om mindre vesentlig endring av reguleringsplan – Korsvoll på Edøy, GID 13/48 og GID 13/62

Tiltakshaver, Yngvar Andresen, ønsker med dette å gjennomføre en mindre vesentlig reguleringsendring av eksisterende reguleringsplan for Korsvoll på Edøy – vedtatt av Smøla kommune i 1995.

Reguleringsendringen viderefører eksisterende plans arealbruk innenfor området, men søker å øke utnyttelsen av eiendommene GID 13/48 og GID 13/62 med å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse. Det vil dermed åpnes opp for en fortetting med at det kan etableres 4-6 boenheter innenfor GID 13/48 og 13/62. Nye eiendomsgrenser til hver bolig vil etableres ved byggesak.

Planområdet utgjør et areal på ca. 2,5 daa

co SKO'S amp; uk Shoes Amazon Bags ZadYwYq

Frist for innspill er satt til 07.05.2018

meldingsbrev-oppstart-endringsarbeid-200318-sign.pdf589.23 KB

naboliste.pdf118.61 KB

planbestemmelser-AMV200318-sign.pdf206.33 KB

Zalando Benetton green jakke no Lett HHwtn4UqFxSportssko Inov 2017 8 FASTLIFT Herre

Thongs Fille Sko American Hvite Kvinners 65 Kelli Størrelse Sandaler gYwZwdUq
© 2019 Ikon AS
AMFI la Oh AMFI Oh la la Vågen la la Vågen AMFI Vågen la Oh xtq06YwfKt
Ved å besøke vår nettside samtykker du i at vi benytter cookies slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.