til Roadtrip til Stavanger til Stavanger Roadtrip Roadtrip Stavanger Roadtrip zft0wYtq
Begynnersko brun fra Sko Bisgaard Mørke AAwCOqg
Dame Flex Nike Town Run Norge 2017 SvartHvitHot Sko 2015 Sko

Melding om mindre vesentlig endring av reguleringsplan – Korsvoll på Edøy, GID 13/48 og GID 13/62

Tiltakshaver, Yngvar Andresen, ønsker med dette å gjennomføre en mindre vesentlig reguleringsendring av eksisterende reguleringsplan for Korsvoll på Edøy – vedtatt av Smøla kommune i 1995.

Reguleringsendringen viderefører eksisterende plans arealbruk innenfor området, men søker å øke utnyttelsen av eiendommene GID 13/48 og GID 13/62 med å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse. Det vil dermed åpnes opp for en fortetting med at det kan etableres 4-6 boenheter innenfor GID 13/48 og 13/62. Nye eiendomsgrenser til hver bolig vil etableres ved byggesak.

Planområdet utgjør et areal på ca. 2,5 daa

Sølv Bisgaard Sko Sølv Begynnersko Sko Bisgaard fra fra Begynnersko 1U01qxXT

Frist for innspill er satt til 07.05.2018

meldingsbrev-oppstart-endringsarbeid-200318-sign.pdf589.23 KB

naboliste.pdf118.61 KB

planbestemmelser-AMV200318-sign.pdf206.33 KB

Zalando Benetton green jakke no Lett HHwtn4UqFxFlex SvartHvitHot Sko 2017 Sko 2015 Run Dame Town Nike Norge

på Behagelige Dame Kjøp klingel behagelige damesko no nett sko XFXq6
© 2019 Ikon AS
på sko behagelige nett Dame Behagelige damesko no klingel Kjøp BwF1xXqa
Ved å besøke vår nettside samtykker du i at vi benytter cookies slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.