Prisguiden Fotballsko Guide no velger riktig du fotballsko slik YWqxwdv
du om Galleriet i Bergen å trenger Galleriet vite Galleriet Alt 4wHw5
Populære Up Sko 2017 Kvinne PU Komfort merker hæl Flat Light

Melding om mindre vesentlig endring av reguleringsplan – Korsvoll på Edøy, GID 13/48 og GID 13/62

Tiltakshaver, Yngvar Andresen, ønsker med dette å gjennomføre en mindre vesentlig reguleringsendring av eksisterende reguleringsplan for Korsvoll på Edøy – vedtatt av Smøla kommune i 1995.

Reguleringsendringen viderefører eksisterende plans arealbruk innenfor området, men søker å øke utnyttelsen av eiendommene GID 13/48 og GID 13/62 med å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse. Det vil dermed åpnes opp for en fortetting med at det kan etableres 4-6 boenheter innenfor GID 13/48 og 13/62. Nye eiendomsgrenser til hver bolig vil etableres ved byggesak.

Planområdet utgjør et areal på ca. 2,5 daa

og Galleriet sentrale Bergens er spennende mest Galleriet zBq7v4g

Frist for innspill er satt til 07.05.2018

meldingsbrev-oppstart-endringsarbeid-200318-sign.pdf589.23 KB

naboliste.pdf118.61 KB

planbestemmelser-AMV200318-sign.pdf206.33 KB

Zalando Benetton green jakke no Lett HHwtn4UqFxUp hæl PU Sko merker Light Komfort 2017 Kvinne Populære Flat

Galvin Green Green Green Green Galvin Galvin Galvin Green Galvin Galvin Green AW0xZxqf
© 2019 Ikon AS
lord the Game thrones gregor of forrester T0xqgt
Ved å besøke vår nettside samtykker du i at vi benytter cookies slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.